آموزش و تولید

مجوز تدریس بازیگری استاد محمد رشیدی

نمونه مدرک پایان دوره بازیگری

آموزش و تولید برتر

آموزش بازیگری،فیلم نامه نویسی،تهیه کنندگی،کارگردانی،بازیگردانی

با مدرک پایان دوره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تولید تئاتر،فیلم کوتاه،مستند،کلیپ،تیزر تبلیغاتی،تله فیلم،فیلم نیمه

بلند،سریال و فیلم سینمائی