جذب اسپانسر تبلیغاتی و سرمایه گذار

جهت مشارکت در ساخت پروژه های تلویزیونی و سینمایی و … از سرمایه گذار و شریک دعوت به همکاری میگردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هرگونه هماهنگی با شماره زیر تماس بگیرید:

مهندس حامد چتری 09122201785